Slogan

Oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą - Rachunkomania

 • Pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania i prowadzonej ewidencji
  • Księgi rachunkowe
  • Książka przychodów i rozchodów (KPiR)
   • Opodatkowanie na zasadach ogólnych
   • Opodatkowanie podatkiem liniowym
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa
 • Pomoc w formalnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Zobacz usługi

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Zobacz usługi


Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zobacz usługi

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Zobacz usługi

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Zobacz usługi

Inne usługi

Dodatkowe usługi

Zobacz usługi