Slogan

Inne usługi - Rachunkomania

    Oferujemy:

    • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
    • wynajem sali konferencyjnej
    • prowadzenie kancelarii - obsługa korespondencji
    • doraźną pomoc w nagłych przypadkach

Usługi księgowe

Obsługa:

  • Ksiąg handlowych
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
  • Karty podatkowej

Zobacz usługi

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

  • Usługi kadrowe
  • Usługi płacowe

Zobacz usługi


Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zobacz usługi

Zarządzanie płatnościami

  • Obsługa rachunku bankowego
  • Monitorowanie należności i zobowiązań

Zobacz usługi

Elektroniczne archiwum umów

  • Wygodna forma przechowywania dokumentów
  • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Zobacz usługi

Inne usługi

Dodatkowe usługi

Zobacz usługi