Slogan

Fakturowanie - Rachunkomania

 • Wystawianie faktur zgodnie z dyspozycją klienta
 • Dystrybucja wystawionych faktur

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Zobacz usługi

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Zobacz usługi


Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zobacz usługi

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Zobacz usługi

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Zobacz usługi

Inne usługi

Dodatkowe usługi

Zobacz usługi